5

بالانس دمپر

0 نظر برچسب: , , , , ,

کاربرد: اصولا اين محصول در دو حالت ذیل کاربرد دارد: 1- جهت کنترل ميزان دبي هوا در کانال هایی استفاده میشود  که نیاز به جلو گیری از بازگشت جریان هوا…