آرشیو برچسب ها : بالانس دمپر

کاربرد: اصولا این محصول در دو حالت ذیل کاربرد دارد: ۱- جهت کنترل میزان دبی هوا در کانال هایی استفاده میشود  که نیاز به جلو گیری از بازگشت جریان هوا به داخل کانال  وجود داشته باشد. در این حالت با توجه به فشاری که در پشت بالانس دمپر ایجاد می گردد، پره ها باز شده […]