نگهداری چیلرهای جذبی

نگهداری چیلر جذبی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , ,

ملاحظات نگهداری چیلر جذبی ملاحظات نگهداری دفتر ثبت گزارش روزانه چیلر امروزه بعد از اینکه یک چیلر جذبی نصب شد و مورد بهره برداری قرار گرفت چیلر بدون اواپراتور تمام…