سلول خورشیدی بی شکل

سلول های خورشیدی بی شکل

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

سلول های خورشیدی بی  شکل سلول های بی شکل یا امورف ب هدو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: بی شکل فیلم نازک غیر سیلیکونی با راندامان بالا و بی…

مفاهیم پایه سلول خورشیدی

مفاهیم پایه سلول های خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

مفاهیم پایه سلول های خورشیدی سلول خورشیدی نوعی نیمه هادی جامد است که در صورت تحریک با فتون ها الکتریسیته DC تولید می کند. برخورد فتون ها با ساختار اتمیک…