اکومولار بخار دمایار

اکومولاتور بخار

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دستگاه اکومولاتور بخار دمایار با تولید بالای بخار در زمان کوتاه برای این مهم کاربرد دارد. دستگاه اکومولاتور بخار در حجم و فشارهای کاری مناسب قابل طراحی است. شیر اطیمنان…