6

اواپراتور سردخانه ای

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

اواپراتورهای سردخانه ای اواپراتورهای این شرکت در۲۴ مدل باظرفیت های ۲/۵ الی ۷۶/۵  kw مطابق استاندارد کاتالوگ تولید ودرخارج ازاین  ظرفیت ها بر اساس سفارش قابل تولید می باشند. بدنه…

1

اواپراتور سردخانه خودرویی

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

اواپراتور سردخانه خودرویی اواپراتوروکندانسورسردخانه های خودرویی اواپراتور و کندانسورهای موردنیاز درسردخانه های متحرک یا سردخانه های  خودرویی یکی از محصولات شرکت دمایار می باشد. اواپراتور  و کندانسورهای خودرویـی درظرفیـت های…

7

اواپراتور سردخانه ای

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

اواپراتور سردخانه ای اواپراتورهای سردخانه ای(زیرصفروبالای صفر) اواپراتورهای شرکت درمایاردر۲۴ مدل باظرفیت های مختلف از ۲/۵ الی ۷۶/۵  kw مطابق با استانداردای روز دنیا تولید و طراحی میشود و در…