آشپزی خورشیدی

آشپزی خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

دستورالعمل های آشپزی خورشیدی چای ساز اگر می خواهید در یک اجاق خورشیدی چای درست کنید شما نمی توانید انتظار داشته باشید که آب جوش را تهیه کرده و به…

ساختن یک اجاق خورشیدی

اجاق خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

ساختن یک اجاق خورشیدی پروژه ساخت این اجاق خورشیدی بسیار ساده است ما انرژی خورشید را از یک منطقه نسبتاً گسترده ای مهار کرده و با استفاده از آیینه ها…