کولرهای صنعتی دمایار

کولرهای صنعتی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

گروه صنعتی دمایار تولید کننده انواع کولرهای مورد نیاز مشتری می باشد. از جمله  این نوع کولرهای دمایار کولرهای صنعتی می باشد که دارای هوادهی مناسب است. مناسب برای تهویه هوای مناسب…

کولر-سلولزی

کولر سلولزی انرژی پنجره ای EC1.0

0 نظر برچسب: , , , , , ,

کولر سلولزی انرژی پنجره ای EC1.0 کولر انرژی دارای طراحی و شکل متفاوتی می باشد و نوع طراحی آن بصورت پنجره ای است. این کولر سلولزی دارای دو موتور می باشد…