62

کلید خازنی

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

کلیدهای خازنی -کلیدهای قطع و وصل خازنی از ۲۴ الی ۲۴۰ کیلو ولت -کلید های قطع و وصل جهت استفاده در انواع کوره های صنعتی