62

کلید خازنی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

کلیدهای خازنی -کلیدهای قطع و وصل خازنی از 24 الی 240 کیلو ولت -کلید های قطع و وصل جهت استفاده در انواع کوره های صنعتی