آرشیو برچسب ها : انواع پیل سوختی

سلول سوختی فرایند تولید الکتریسیته در سلول های سوختی که در ابتدای به وجود آمدنشان آنها را باتری های گازی می نامیدند تقریبا عکس فرایند الکترولیز است.در الکترولیز انرژی الکتریکی موجب جدا شدن اتم های هیدروژن و اکسیژن آب می شود در حالیکه در سلول های سوختی واکنش بین هیدروژن و اکسیژن موجب تولید الکتریسیته […]

error: دزدی ممنوع !!!