آرشیو برچسب ها : انواع هیتر های صنعتی دمایار

جهت گرما رسانی بهتر به محیط  میتوان ازانواع هیترهای صنعتی استفاده نمود . جت هیترها و یونیت هیترها به جهت مصرف بهینه ای که دارند گزینه های مناسبی برای گرمایش فضاهای صنعتی به شمار میروند. یونیت هیتر ها به جهت مصرف کمتر سوخت وکم صدا بودن انها دارای امتیازبرتری می باشند. هیترهای کابینتی به دلیل […]