مخازن کوئلی دمایار

مخازن کوئلی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

مخازن کوئلی از تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز مشتری و طراحی شده توسط گروه صنعتی دمایار می باشد برای تبادل گرمایی بین دیگ و مصرف کننده می باشد مخازن کوئلی طبق…