سلول خورشیدی انعطاف پذیر

سلول های خورشیدی انعطاف پذیر

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

سلول های خورشیدی انعطاف پذیر نکته ی جالب در سلولهای خورشیدی انعطاف پذیر و بی شکل پایه ,پلیمر این است که می توانید آنها را بر روی کوله پشتی یا…

دستگاه تقطیر خورشیدی گودالی

دستگاه تقطیر خورشیدی گودالی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

یک دستگاه تقطیر خورشیدی از نوع گودال بسازید ابتدا باید سوراخی را با بیل در زمین حفر کنید می توانید در این سوراخ گیاهان سبز، کاکتوس، ظرفهای آب شوره مزه،…

دستگاه تقطیر خورشیدی

دستگاه تقطیر خورشیدی نمونه لبه پنجره

0 نظر برچسب: , , , , , , , , ,

یک دستگاه تقطیر خورشیدی نمونه لبه پنجره بسازید این نمونه ای از نحوه ی عملکرد فناوری دستگاه تقطیر خورشیدی است.به عنوان نمونه عملکرد فوق العاده ای دارد .اندازه آن طوری…