فن و هواکش آکسیال دمایار

هواکش آکسیال

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

این نوع هواکش های دمایار هوا اصولاً به صورت موازی می باشد. بازدهی این فن ها و هواکش های دمایار مناسب می باشد و تا نود درصد هم می رسند.…

هواکش و فن کانالی دمایار

هواکش

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هواکش و فن کانالی یکی دیگر از هواکش های دمایار  هواکش و فن کانالی می باشد که در مکان هایی تعبیه و استفاده می شود که طول کانال طولانی باشد…