آرشیو برچسب ها : انواع شناورساز

دستگاه شناور سازی از طریق هوای محلول (DAF) شناور‌سازی از جمله عملیات‌های واحدی است که جهت جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار گرفته میشود. بسیاری از فاضلاب‌های صنعتی دارای مقادیر زیادی چربی و روغن و مواد معلق شناور می‌باشد که تخلیه این‌ گونه فاضلاب‌ها باعث گرفتگی چاه‌های جاذب و آلودگی […]