کنترل هوای سیستم پرج

سیستم پرچ

۱ نظر برچسب: , , , , , ,

سیستم پرچ تجمع هوا و دیگر گازهای غیر قابل تقطیر کارایی و قابلیت اطمینان چیلر جذبی را تضعیف می کند از آنجا که چیلرهای جذبی در فشار پایین تر از…