انواع دیگ های آبگرم

دیگهای آبگرم وت بک و سه پاس رپردار

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

دیگ های آبگرم گروه صنعتی دمایار در انواع ظرفیت ها از400.000 تا10.000.000  به صورت تک کوره و دو کوره طراحی و ساخته می شوند. از ویژگی های دیگ های آبداغ…

انواع دیگ های آبگرم دمایار

دیگ آبگرم

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

در سیستم های گرمایشی قدیمی از دیگ های چدنی استفاده می شود و از همین دیگ به دلایل وضعیت فنی مهمی که دارد در طراحی و تأسیسجنس استفاده می گردد.…

دیگ های آبگرم یا آب داغ دمایار

دیگ آب داغ

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

در سیستم های گرمایشی قدیمی از دیگ های چدنی استفاده می شود و از همین دیگ به دلایل وضعیت فنی مهمی که دارد در طراحی و تأسیسات دیگ های نوین…

دیگ های آب گرم یا آب داغ دمایار

دیگ آب داغ

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

در سیستم های گرمایشی قدیمی از دیگ های چدنی استفاده می شود و از همین دیگ به دلایل وضعیت فنی مهمی که دارد در طراحی و تأسیسات دیگ های نوین…