آرشیو برچسب ها : انواع توربین ها

توربین بخار قدمتی دیرینه و بیش از یکصد سال دارند ظرفیت تولید توان الکتریکی اینگونه توربین ها از چند کیلووات تا ۸۰ مگاوات است البته استفاده از این نوع توربین در توان های کمتر از ۲ مگاوات چندان مقدور به صرفه و اقتصادی نیست این گونه توریبن ها می توانند از پس فشار بخار فرایندهای […]