سلول خورشیدی بی شکل

سلول های خورشیدی بی شکل

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

سلول های خورشیدی بی  شکل سلول های بی شکل یا امورف ب هدو دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: بی شکل فیلم نازک غیر سیلیکونی با راندامان بالا و بی…