مقایسه سلولهای خورشیدی جدید و قدیم

مقایسه ی سلول های جدید با انواع قدیمی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

مقایسه ی سلول های جدید با انواع قدیمی ساختار سلول های فتوولتائی در طول زمان تغییر کرده است .نازک شدن سلول ها موجب کمتر شدن هزینه  ساخت آنها می  شود…