ساختمان قارچ

تقسیم بندی ساختمان قارچ

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , ,

ــ تقسیم بندی ساختمان قارچ و چگونگی رشد انها از نظر اندام های رشد به طور کلی هر نوع قارچ دارای دو قسمت اندام به نام اندام های رویشی و…