ملاحظات ویژه برای چیلرهای شعله مستقیم

چیلرهای جذبی شعله مستقیم

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

ملاحظات ویژه برای چیلرهای جذبی شعله مستقیم فرایند احتراق که در مشعل رخ می دهد کلید کارکرد یک چیلر جذبی شعله مستقیم است که در صورت استفاده از این نوع…

چیلر تک اثره

چیلر جذبی تک اثره

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

چیلر جذبی تک اثره چیلر جذبی تک اثره آب از سیکلی استفاده می کند و شامل ژنراتور تکی،کندانسور و اواپراتور و ابزوربر مبدل حرارتی و پمپ ها می باشد. ای…

وسیله انبساط مایع

وسیله انبساط مایع

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , ,

 وسیله انبساط مایع برای حفظ اختلاف فشار بین دو سمت پر فشار (کندانسور) و کم فشار (اواپراتور) سیستم تبرید به همان میزانی که توسط کمپرسور برقرار شده است استفاده می…