هواکش و فن کانالی دمایار

هواکش

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هواکش و فن کانالی یکی دیگر از هواکش های دمایار  هواکش و فن کانالی می باشد که در مکان هایی تعبیه و استفاده می شود که طول کانال طولانی باشد…