اندازه های درام بخار

درام بخار

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , ,

گازهای حاصل از احتراق مواد زائد کوره های حرارتی پس از وارد شدن به ویست هیترها مقدار زیادی از دمای خود را از دست می دهند. طی فرآیند حرارت زدایی…