مبدل هاي حرارتي پوسته لوله اي / دو لوله اي دمایار

مبدل حرارتی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

مبدل های حرارتی دمایار از جمله تجهیزات مهم تأسیسات نفت و گاز و صنایع می باشد. از کاربردهای خاص مبدل ها بازیافت حرارتی در فرآیند شیمیایی می باشد پوشش های…