آرشیو برچسب ها : استاندارد های راکتورهای تولیدی گروه دمایار

بسیاری از محصولاتی و موادی که در صنعت تولید می شود ماهیت شیمیایی مواد اولیه آن ها تغییر پیدا می کنند و مورد استفاده صنایع قرار می گیرد. این تغییر ماهیت و ایجاد واکنش شیمیایی بیش تر در تجهیزاتی مثل رآکتورها صورت می گیرد. رآکتورها با توجه به واکنش شیمیایی که دارند در انواع مختلف […]

بسیاری از فرآیندهای تولید مواد و محصولات شیمیایی با تغییر در ماهیت شیمیایی مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد دیگر انجام می پذیرد. این تغییر ماهیت ناشی از واکنش شیمیایی در مواد اولیه بوده که در تجهیزاتی به نام رآکتورها انجام می پذیرد. رآکتورها با توجه به نوع واکنش شیمیایی ، هدف و میزان […]

error: دزدی ممنوع !!!