آرشیو برچسب ها : ازامکانات جت هیترها

جت هیتر دو موتوره دو گانه سوز جت های هیتر دو موتوره دو گانه سوز دمایار  جزو سیستم های گرمایشی می باشد و انقلاب جدیدی را در سیستم های گرمایشی به وجود آورده اند. این دستگاه ها در مکان هایی که آلودگی و شرایط نامناسب جوی است بیش تر مناسب و مورد استفاده قرار می […]

جهت گرما رسانی بهتر به محیط  میتوان ازانواع هیترهای صنعتی استفاده نمود . جت هیترها و یونیت هیترها به جهت مصرف بهینه ای که دارند گزینه های مناسبی برای گرمایش فضاهای صنعتی به شمار میروند. یونیت هیتر ها به جهت مصرف کمتر سوخت وکم صدا بودن انها دارای امتیازبرتری می باشند. هیترهای کابینتی به دلیل […]

error: دزدی ممنوع !!!