ادرایزر دمایار

ادرایزر

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , ,

گروه صنعتی دمایار با ساخت مخازن خاص که برای ذخیره و انتقال مواد بودار کننده کاربرد دارد. ادرایز مخزنی است که برای ذخیره مواد بودار کننده به خطوط لوله در…