هواکش مرغداری و فن گلخانه ای دمایار

هواکش مرغداری

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

هواکش مرغداری و فن گلخانه ای دمایار در سالن های مرغداری و گلخانه، سالن های قارچ مورد استفاده قرار می یگرند. این هواکش های دمایار یکی از ملزومات مورد نیاز این…