آرشیو برچسب ها : اجزاء کندانسور

کندانسور در این سیستم ,کمپرسور و کندانسور و سایر لوازم ها از مارک های اروپایی و یا آمریکایی استفاده شده است. – کمپرسور از نوع land) Dwm cop) – کندانسور ، با توجه به شرایط آب هوایی منطقه – تابلو برق ، از نوع تله مکانیک فرانسه همراه با تمامی ادوات کنترلی و ۷ سیستم […]