دستگاه-آب-سرد-کن

آب سرد کن استیل دو شیر

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

برای مکانهایی که آبسردکن دو شیره مناسب باشد باید قدرت کمپرسور و جنس بدنه را بر حسب عوامل تاثیر گذار فوق الذکر انتخاب نمود. تقسیم بندی آبسردکن استیل صنعتی دو…