تولید و فروش انواغ ادوات کشاورزی

ادوات کشاورزی

۰ نظر برچسب: , , , , , ,

ترکیب ممکن است کار برداشت از تراکتور گرفته، اما تراکتور هنوز هم بخش عمده کار در یک مزرعه مدرن است. آنها استفاده می شود به فشار ادوات ماشین هایی که…