کولرهای صنعتی دمایار

کولرهای صنعتی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

گروه صنعتی دمایار تولید کننده انواع کولرهای مورد نیاز مشتری می باشد. از جمله  این نوع کولرهای دمایار کولرهای صنعتی می باشد که دارای هوادهی مناسب است. مناسب برای تهویه هوای مناسب…