کولرهای دیواری گروه صنعتی دمایار

کولر دیواری

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , ,

ابعاد کولرهای گروه صنعتی دمایار طبق استاندارد جهانی طراحی می گردد و قابل نصب بر روی همه تابلو های ساخت داخل و خارج از کشور می باشد. گروه صنعتی دمایار…