اعطای نمایندگی کولر هوایی

کولر های هوایی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

یکی از مهم ترین تجهیزاتی که در پایشگاه ها ، صنایع پتروشیمی و ایستگاه های تقویت فشار گاز و سایر صنایع کاربرد دارند خنک کننده های هوایی می باشند. خنک…