انواع چیلرهای دمایار

چیلر

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

چیلرهای دمایار از نوع هوای سرد و آب سرد هستند که  دارای مزایای  ذیل بیان می گردد چلیر هوای سرد دارای بدنه مقاوم و برای جلوگیری از اتلاف انرژی بسیار…

چیلرهای جذبی و انرژی خورشیدی

سرمایش جذبی با انرژی خورشیدی

0 نظر برچسب: , , , , , , , , , ,

سیستم سرمایش جذبی با انرژی خورشیدی یکی از منابع بسیار مناسب برای تامین گرمای ژنراتور چیلرهای جذبی خورشید است.از این رو طی سالیان اخیر تلاش ها و تحقیقات بسیاری در…