فن کوئل زمینی دمایار

فن کوئل زمینی

۰ نظر برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فن کوئل زمینی دستگاهی می باشد که از طریق پرتاب باد بوسله بلوور و عبور آن از کوئل آبگرم و آب سرد سرمایش و گرمایش محیط را تامین می کند.…