آشغالگير-ريز-مکانيکي-دوار-اتوماتيک

آشغالگير ريز مکانيکي

0 نظر برچسب: , , , , , ,

آشغالگير ريز مکانيکي دوار اتوماتيک شرح واحد آشغالگیری فاضلابی که وارد تصفيه‌خانه می‌شود دارای تکه‌های چوب ريشه درختان تکه پارچه و مواد مشابه ديگر میباشد. جهت حفاظت از تجهيزات و…

آشغالگیر-چندچنگکی

آشغالگیر چند چنگکی

0 نظر برچسب: , , , , , ,

آشغالگیر چند چنگکی (Multi Rake Bar Screen) نوعي پاك‌كننده مكانيكي كه در قسمت ورودي سيستم تصفيه، ايستگاه‌هاي پمپاژ و ورودي آب سازه‌ها نصب میشود تا از ورود ذرات جامدي كه…

آشغالگیر-ریز-مکانیکی

آشغالگیر ریز مکانیکی

0 نظر برچسب: , , , , ,

آشغالگیر فاضلابی که وارد تصفيه‌خانه می‌شود گاه دارای تکه‌های چوب ريشه درختان تکه پارچه و مواد مشابه ديگر میباشد. به منظور حفاظت از تجهيزات و کاهش اختلال در جريان داخل…