انواع بخاری گلخانه

بخاری گلخانه ای

۰ نظر برچسب: , , , , , , ,

گلخانه ها به دو گروه کلی گلخانه های سرشاخه ای و گلخانه های سیفی جات تقسیم می شوند. در گلخانه های سرشاخه حرارت تولید شده توسط بخاری نباید در سطح…