آرشیو برچسب ها : گرم کننده تابشی

گرم کننده تابشی SCR  براي ساختمانهاي بلند مناسب میباشد و میتوان در محیط بیرون ساختمان هم از ان استفاده کرد و امکان نصب ان روی دیوار به صورت زاویه دار وجود دارد.و قابليت دیگر ان شبكه كنترلي در مدل اتوماتيك و حفظ دماي تنظيمي میباشد.میتوان به يك سيستم كنترل شانزده واحد گرمایشی متصل کرد.این محصول […]

عوامل موثر در ایجاد گرمایش بهینه به وسیله سامانه های گرماتاب در مقایسه با سامانه های گرمایشی هوای گرم در سامانه های گرمایشی تابشی بر خلاف سامانه های گرمایشی هوای گرم عمده تبادل حرارتی با محیط از طریق تابش صورت می گیرد و این سامانه ها بیش از 50% انرژی خود را از طریق تابش […]