آرشیو برچسب ها : کولر کانالی

قابل ارائه در ظرفیتهای از 1800 و 2400 و 3000 و 3600 بی تی یو در ساعت قابلیت نصب کوئل آبگرم در قسمت خروجی دستگاه جهت استفاده در زمستان امکان ورود هوای تازه به دستگاه امکان تغییر ورودی هوا از قسمت پشت دستگاه به پایین حداکثر ارتفاع ما بین کندانسور و اواپراتور در ظرفیتهای بزرگ […]