آرشیو برچسب ها : کولرهای دمایار

خنک کننده های هوا یکی از مهم ترین تجهیزاتی است که در پالایشاه ها، صنایع پتروشیمی و ایستگاه های تقویت فشار به کار می رود. سیال هایی که درون لوله های خنک کننده هوایی هستند گازهای طبیعی، مایعات نفتی و آب می باشند. حساسیت بسیار بالای کولرهای هوایی یکی از مزیت های این کولرهای دمایار می […]