آرشیو برچسب ها : کوره هوای گرم آلپ

کوره هوای گرم از کوره های هوای گرم جهت تولید گرما و حرارت استفاده میشود .این سیستم نوعی وسیله گرمکن مستقیم هوا به حساب میرود و از نظر گردش هوا به دو گروه طبیعی (بدون فن) و اجباری (فن دار) تقسیم میشوند. در سیستم طبیعی، با توجه به اصل وزش گرمایی، هوا بعد از گرم […]