آرشیو برچسب ها : کنترل صفحات با مسیر خورشید

ردیابی خورشیدی در زمینه ردیابی خورشیدی طرف دار قرار دادن پانل های خورشیدی روی سطوح ثابت مانند سقف هستند به گونه ای که حدالامکان در طول سال حرکت نکند. این راهکار مسلما جواب می دهد ولی خورشید یک جسم ساکن در آسمان نیست بلکه حرکت داردبنابرین این راهکار بهترین راهکار نیست راه حل دیگر این […]