آرشیو برچسب ها : کنترل سیستم هوازدائی

سیستم پرچ (هوازدائی) چیلرهای فشار پایین برای حذف هوا و رطوبتی که ممکن است به داخل آنها نفوذ یابد به طور استاندارد دارای یک سیستم پرچ بوده که در ضمن انتشار مبرد را نیز به حداقل می رساند.سیستم پرچ تشکیل شده است که از یک سیستم تبرید کوچک یک سیستم پمپ تخلیه و کنترلر ها […]