آرشیو برچسب ها : کنترل دیگ ECL 100B

کنترل دیگ

آذر ۳, ۱۳۹۳ قطعات

کنترل دیگ ECL 100B موارد استفاده : ECL 100B   کنترلی جهت متعادل کننده دما  در سیستمهای گرمایشی  با سوخت مایع و یا گاز میباشد . ECL 100B  دارای خروجیهای رله برای کنترل های بویلر ویا پمپ میباشند. سنسورهای دما برای دمای بویلر ها ،دمای محیط خارج  را نیز میتوان به کنترلر های فوق اتصال داد. […]