آرشیو برچسب ها : کنترلر دما

کنترلر دما

آذر ۲, ۱۳۹۳ قطعات

کنترل ‌کننده‌های دما محصول فوق را می‌توان به صورت زیر تقسیم‌بندی نمود: کنترلر‌ها برای استفاده در سیستم‌های آب گرم فوری خانگی کنترلر‌ها جهت استفاده در سیلندر‌های آب گرم کنترلرها جهت سیستم‌های ذخیره آب تغذیه نمایشگر‌های دمای ایمنی محدود کننده‌های دمای ایمنی