آرشیو برچسب ها : کمپرسور در چیلر دواثره

چیلر جذبی دو اثره چیلر جذبی دو اثره شامل همان اجزای اصلی چیلر تک اثره می باشد با این تفاوت که دارای یک ژنراتور مبدل حرارتی و یک پمپ اضافی می باشد. ژنراتور درجه حرارت بالا می تواند از بخار یا آب داغ به عنوان منبع انرژی استفاده نماید یا می تواند از احتراق یک […]