آرشیو برچسب ها : کلید جریان نشتی

کلیدهای ترکیبی مینیاتوری و جریان نشتی این نوع کلیدها, ترکیبی از کلیدهای جریان نشتی و مینیاتوری تک فاز با نول می‌باشند که علاوه بر قطع مدار در اثر نشت جریان با قطع مدار در زمان اتصال کوتاه و اضافه بار ، ازبروزخطرات احتمالی جلوگیری میکنند ، بدین ترتیب این وسیله دارای عملکرد مشترک کلیدهای جریان […]

کلیدهای جریان نشتی برای جلوگیری از آتش سوزیها و خطرات ناشی از نشت جریان برق، استفاده از کلیدهای پسماند جریان ( RCD ) توصیه میگردد. این وسیله وظیفه قطع مدار در زمان نشت جریان ناشی از نقص عایق در وسایل الکتریکی یا سیستم سیم کشی ساختمان و تماس مستقیم یا غیر مستقیم فرد با سیم […]