آرشیو برچسب ها : کلید ترکیبی مینیاتوری و جریان نشتی

کلیدهای ترکیبی مینیاتوری و جریان نشتی این نوع کلیدها, ترکیبی از کلیدهای جریان نشتی و مینیاتوری تک فاز با نول می‌باشند که علاوه بر قطع مدار در اثر نشت جریان با قطع مدار در زمان اتصال کوتاه و اضافه بار ، ازبروزخطرات احتمالی جلوگیری میکنند ، بدین ترتیب این وسیله دارای عملکرد مشترک کلیدهای جریان […]