آرشیو برچسب ها : کلکتور خورشیدی-انرژی گرمائی

کلکتور خورشیدی تاثیر گرمایی اشعه های خورشید را می توان در پدیده های روزمره زیادی مشاهده نمود هنگامی که در یک روز سرد که پنجره بسته است خورشید مستقیماً به خانه می تابد دمای اتاق به طور قابل توجهی افزایش میابد به محض اینکه اتومبیل در معرض آفتاب قرار گیرد دمای داخلی آن به طور […]

ساختمان و کارکرد تاسیسات خورشیدی کلیه قطعات تشکیل دهنده اصلی تاسیسات خورشیدی را به کمک دیاگرامی کلی که فقط تامین آب گرم خورشیدی را در بر میگیرد نمایش می دهد برای گرم کردن مداوم منزل به کمک تاسیسات خورشیدی وجود یک منبع حائل و یک واحد کنترل انشعابی یا یک منبع مرکب نیز ضروری می […]